Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
175
7
Inds
til
linger
5
Tryk på 4-knappen.
Indstillingen gemmes.
Når du slutter kameraet til AV-udstyr, skal du vælge det rigtige 
videoudgangsformat (NTSC eller PAL) til optagelse og/eller visning af 
billeder.
1
Tryk på 3-knappen i Q-funktion.
[W Indstilling]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Video ud].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge et 
videoudgangsformat.
Vælg et videoudgangsformat, der svarer til 
AV-udstyrets indgangsformat.
5
Tryk på 4-knappen.
Indstillingen gemmes.
Ændring af videoudgangsformat
Afhængigt af land eller område kan der opstå problemer med at få vist 
billeder og afspille lyd, hvis videoudgangsformatet er indstillet til et andet 
format end det, der anvendes i det pågældende land eller område. Hvis 
dette er tilfældet, skal videoudgangsformatet ændres.
Indstilling
Video ud
Lysstyrkeniveau
2 / 3
Autoslukfunktion
Nulstilling
Slet alle
5
Batterisparer
3
sek.
min.
N T S C
PA L
MENU
OK
OK
Annul.