Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
176
7
Inds
til
linger
Du kan indstille lysstyrken på skærmen.
1
Tryk på 3-knappen i Q-funktion.
[W Indstilling]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Lysstyrkeniveau].
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at ændre 
lysstyrkeindstillingen.
F
Mørk
G
Normal
H
Lys
4
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til Q-funktion.
Skærmen vises med indstillet lysstyrke.
Du kan spare strøm ved at indstille skærmen til automatisk 
lysdæmpning, når du ikke har brugt den i et angivet tidsrum. Når 
strømsparefunktionen er aktiveret, vender skærmen tilbage til den 
oprindelige lysstyrke, når du trykker på en vilkårlig knap.
1
Tryk på 3-knappen i Q-funktion.
[W Indstilling]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Batterisparer].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
Justering af lysstyrke på skærmen
Anvendelse af Strømsparefunktion
Indstilling
Video ud
Lysstyrkeniveau
2 / 3
MENU
Afslut
PAL
Autoslukfunktion
Nulstilling
Slet alle
5
Batterisparer
3
sek.
min.