Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
177
7
Inds
til
linger
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge det tidsrum, der 
skal forløbe, inden kameraet går i 
batterisparefunktion.
Vælg mellem [2 min.], [1 min.], [30 sek.], [15 
sek.], [5 sek.] eller [Slukket].
5
Tryk på 4-knappen.
Indstillingen gemmes.
Du kan indstille kameraet til at slukke automatisk, når du ikke har brugt 
det i et angivet tidsrum.
1
Tryk på 3-knappen i Q-funktion.
[W Indstilling]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Autoslukfunktion].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
• Strømsparefunktionen er ikke tilgængelig i følgende situationer:
- I visningsfunktion
- Når der optages en film
- Mens kameraet er sluttet til en computer
- Mens der vises en menu
• Når der ikke udføres en handling, efter at kameraet tændes, aktiveres 
batterisparefunktionen først efter 15 sekunder, selvom der er indstillet 
[5 sek.].
Indstilling af autoslukfunktionen
Indstilling
Video ud
Lysstyrkeniveau
2 / 3
Autoslukfunktion
Nulstilling
Slet alle
Batterisparer
2
Slukket
5
3 0
1
min.
sek.
min.
1 5
sek.
sek.
MENU
Annul.
OK
OK