Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
178
7
Inds
til
linger
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge tid, inden 
kameraet automatisk slukkes.
Vælg mellem [5 min.], [3 min.] eller 
[Slukket].
5
Tryk på 4-knappen.
Indstillingen gemmes.
Du kan vælge, hvilket billede der skal vises som opstartsbillede, når 
kameraet tændes.
Du kan vælge, hvilket af de følgende billeder, der skal vises som 
opstartsbillede:
- Display-guide-opstartsskærmbilledet, som viser en guide til 
optagefunktioner og knapper
- PENTAX-logoet
- Et af dine egne billeder (kun kompatible billeder)
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3) i Q-funktion.
Udvalget af visningsfunktioner vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge R 
(Opstartsskærmbillede).
Den automatiske slukkefunktion (Auto Power Off) er ikke tilgængelig i 
følgende situationer:
- Når der tages billeder i funktionen Serieoptagelse
- Når der optages en film
- Under afspilning af et diasshow eller en film-/lydsekvens
- Mens kameraet er sluttet til en computer
Ændring af opstartsskærmbillede
Indstilling
Video ud
Lysstyrkeniveau
2 / 3
PAL
Autoslukfunktion
Nulstilling
Slet alle
5
Batterisparer
Slukket
3
5
sek.
min.
min.
MENU
Annul.
OK
OK
Opsætning af et optaget
billede som
opstartsbillede
2 / 2
2 / 2
Opstartsskærmbillede
Opstartsskærmbillede
Opstartsskærmbillede
OK
MENU
OK
OK
Annul.
Annul.
OK
Annul.