Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
179
7
Inds
til
linger
3
Tryk på 4-knappen.
Skærmbilledet til billedvalg vises.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at vælge et billede til 
opstartsskærmbilledet.
Der vises kun billeder, der kan anvendes 
som opstartsskærmbillede. Du kan også 
vælge skærmbilledet med PENTAX-logoet 
eller display-guide-opstartsskærmbilledet, 
som allerede er lagret i kameraet.
5
Tryk på 4-knappen.
Opstartsskærmen er indstillet.
Pixelsammensætning er en funktion til sammensætning og rettelse af 
defekte pixel i CCD-sensoren. Kør funktionen Pixelsammensætning, 
hvis det ser ud til, at der altid er billedprikker det same sted.
1
Tryk på knappen 3 i funktionen A, og tryk på 
4-vejs-navigationsknappen (
5).
[W Indstilling]-menuen vises.
[Pixelsammensætning] kan ikke vælges, når der trykkes på 
3-knappen i Q-funktion.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Pixelsammensætning].
• Når du har indstillet opstartsskærmbilledet, slettes dette ikke, selv hvis 
det originale billede slettes, eller hvis SD-hukommelseskortet 
formateres.
• Opstartsskærmbilledet vises ikke, når indstillingen er [Slukket].
• Opstartsskærmbilledet vises ikke, når kameraet starter op i 
visningsfunktionen.
Korrektion af defekte pixel i CCD-sensoren 
(Pixelsammensætning)
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
MENU
Annul.
Annul.
OK
OK
Annul.
OK
OK