Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
180
7
Inds
til
linger
3
Tryk på 
4-vejs-navigationsknappen (
5).
Skærmbilledet [Pixelsammensætning] 
vises.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge 
[Pixelsammensætning].
5
Tryk på 4-knappen.
Defekte pixel kortlægges og korrigeres.
Du kan nulstille kameraet til standardindstillingerne. Vejledning i 
standardindstillinger findes under ”Standardindstillinger” (s.204).
1
Tryk på 3-knappen i Q-funktion.
[W Indstilling]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Nulstilling].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Skærmbilledet [Nulstilling] vises.
Når batteristanden er lav, vises [Ikke nok strøm på batteri til aktivering 
Pixelsammensætning] på skærmen. Oplad batteriet, eller udskift det 
med et fuldt opladet batteri.
Nulstilling til standardindstillinger (Nulstilling)
Indstilling
Pixelsammensætning
Formater
MENU
Afslut
3 / 3
Pixelsammensætning
Kontrollerer billedsensor
og justerer for ødelagte
pixel
Pixelsammensætning
Annullér
OK
OK