Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
181
7
Inds
til
linger
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Nulstilling].
5
Tryk på 4-knappen.
Indstillingerne nulstilles til fabriksindstillingen.
De følgende indstillinger berøres ikke af en nulstilling:
- Datoindstilling
- Internat. tid
- Language/
u (sprog)
- Video ud
N u l s t i l l i n g
Ti l b a g e   t i l
s t a r t i n d s t i l l i n g e r
N u l s t i l l i n g
A n n u l l é r
OK
O K