Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
184
8
T
ils
lu
tn
in
g
 t
il e
n
 c
o
m
p
u
te
r
Tilslutning til en computer
Vælg den enhed, som kameraet er sluttet til med USB-kablet.
1
Tænd for kameraet.
2
Tryk på 3-knappen i Q-funktion.
[W Indstilling]-menuen vises.
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[USB-forbindelse].
4
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [MSC].
6
Tryk på 4-knappen.
Indstillingen gemmes.
Indstilling af funktionen USB-forbindelse
Husk at indstille funktionen USB-forbindelse, før du slutter kameraet til 
en computer. Du kan ikke udføre nedenstående indstilling, hvis 
kameraet er sluttet til en computer med USB-kablet.
Indstilling
1 / 3
MENU
Annul.
OK
M S C
PTP
Lyd
Datoindstilling
Internat. tid
Mappenavn
USB-forbindelse
0 3 / 0 3 / 2 0 11
Dansk
OK