Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
185
8
T
ils
lu
tn
in
g
 t
il e
n
 c
o
m
p
u
te
r
MSC (Mass Storage Class)
Et generelt driverprogram til håndtering af enheder, der er sluttet til 
computeren via USB som en hukommelsesenhed. Angiver også en 
standard for styring af USB-enheder med denne driver.
Du kan kopiere, læse og skrive filer fra en computer uden at installere en 
dedikeret driver ved blot at tilslutte en enhed, der understøtter USB Mass 
Storage Class.
PTP (Picture Transfer Protocol)
En protokol hvor du kan overføre digitale billeder fra digitalkameraer via 
USB, standardiseret som ISO 15740.
Du kan overføre billeddata mellem enheder, der understøtter PTP, uden 
at installere en enhedsdriver.
Vælg MSC, når du slutter Optio S1 til en computer, medmindre andet er 
angivet.
MSC og PTP