Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
186
8
T
ils
lu
tn
in
g
 t
il e
n
 c
o
m
p
u
te
r
Slut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel 
(I-USB116).
1
Tænd computeren.
2
Sluk for kameraet.
3
Slut kameraet til computeren med USB-kablet.
Vend mærket } på USB-kablet mod mærket 4 på kameraet, og sæt 
kablet i PC/AV-stikket.
4
Tænd for kameraet.
Kameraet genkendes af computeren.
Tilslutning af kameraet til computeren
Der er risiko for, at billeddata mistes eller ødelægges, hvis batteriet løber 
tør for strøm, mens billeder overføres til computeren. Oplad batteriet 
helt, inden kameraet sluttes til computeren.
• Selvudløserlampen blinker, når kameraet er sluttet til en computer.
• Hvis der ikke er sat et SD-hukommelseskort i kameraet, kan de 
billeder, der er lagret i den indbyggede hukommelse, vises på en 
computer.
• Oplysninger om systemkrav kan ses på s.188.