Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
187
8
T
ils
lu
tn
in
g
 t
il e
n
 c
o
m
p
u
te
r
Hvis kameraet anvendes af et program såsom MediaImpression, kan 
det ikke frakobles, før programmet er lukket.
1
Klik på ikonet 
 [Sikker fjernelse af hardware] på 
værktøjslinjen i nederste højre hjørne af skrivebordet.
2
Klik på [Skub Optio S1 ud].
Der vises en meddelelse. 
3
Tag USB-kablet ud af Windows-pc'en og kameraet.
1
Træk [NO NAME] (Intet navn) på skrivebordet til 
papirkurven.
Hvis SD-hukommelseskortet er navngivet, skal ikonet med det 
pågældende navn trækkes hen på papirkurven.
2
Tag USB-kablet ud af Mac'en og kameraet.
Frakobling af kameraet fra computeren
Windows
Macintosh
Kameraet skifter automatisk til visningsfunktion, når USB-kablet tages 
ud af kameraet eller computeren.