Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
190
8
T
ils
lu
tn
in
g
 t
il e
n
 c
o
m
p
u
te
r
3
Klik på [Computer] i Start-menuen.
4
Dobbeltklik på ikonet for cd-/dvd-drevet (S-SW116).
Installationsskærmbilledet vises.
5
Klik på [MediaImpression 3.0 
for PENTAX].
6
Vælg et sprog på skærmbilledet ”Choose Setup 
Language” (Vælg opsætningssprog), og klik på [OK].
Opsætningsskærmbilledet vises. Følg vejledningen på skærmen for at 
installere softwaren.
7
Vælg det filformat, du vil 
bruge, og klik på [Next] 
(Næste).
Alle filer i det valgte format åbnes med 
MediaImpression. Fjern markeringen 
for at åbne filen med et andet program.
8
Klik på [Finish] (Udfør).
Installationen er gennemført.
Tag cd-rom'en ud, og genstart 
computeren.