Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
191
8
T
ils
lu
tn
in
g
 t
il e
n
 c
o
m
p
u
te
r
1
Tænd for Mac'en.
2
Indsæt den medfølgende cd-rom i cd-/dvd-drevet.
3
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet (S-SW116).
4
Dobbeltklik på ikonet [Pentax Software Installer].
Installationsskærmbilledet vises.
5
Klik på [MediaImpression 2.1 
for PENTAX].
Opsætningsskærmbilledet vises. Følg 
vejledningen på skærmen for at 
installere softwaren.
6
Klik på [Close] (Luk).
Installationen er gennemført.
7
Klik på [Exit] (Afslut) på installationsskærmen.
Vinduet lukkes.
Macintosh