Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
192
8
T
ils
lu
tn
in
g
 t
il e
n
 c
o
m
p
u
te
r
Med henblik på at kunne yde dig en bedre service anmoder vi om, at du 
udfylder produktregistreringen.
Hvis computeren er forbundet med 
internettet, kan du klikke på [Product 
Registration] (Produktregistrering) på 
installationsskærmbilledet.
Der vises et verdenskort til højre for 
Internet Product Registration. Klik på det 
viste land eller område, og følg derefter 
vejledningen for at registrere dit produkt.
Det er kun kunder i de viste lande og 
områder på software-installationsskærmen, som kan registrere deres 
produkter via Internet Product Registration.
1
Slut kameraet til computeren.
Se trin 2 til 4 på s.186 for at få flere oplysninger.
Skærmbilledet [AutoPlay] (Automatisk afspilning) vises.
2
Vælg [Import media files to 
local disk] (Importer mediefiler 
til lokal disk).
MediaImpression starter, og 
importskærmbilledet vises.
Produktregistrering på internettet
Brug af MediaImpression på en Windows-pc