Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
193
8
T
ils
lu
tn
in
g
 t
il e
n
 c
o
m
p
u
te
r
3
Klik på mappeikonet ud for 
[Destination Folder] 
(Destinationsmappe), og angiv 
destinationen.
Fortsæt til trin 5 for at importere alle 
billeder.
4
Vælg et billede, der skal importeres.
Vælg flere billeder ved at trykke på Ctrl-tasten, mens du vælger dem.
5
Klik på [Import Selected] 
(Importer valgte) eller [Import 
All] (Importer alle).
Klik på [Done] (Gennemført), når 
importen er færdig.
Billederne importeres til computeren, 
og skærmbilledet Album vises.
På skærmbilledet Album kan du 
forstørre et billedes visningsstørrelse 
eller redigere et billede.
Hvis skærmbilledet [AutoPlay] (Automatisk afspilning) ikke 
vises
1 Dobbeltklik på ikonet [MediaImpression 3.0 for PENTAX] på 
skrivebordet.
2 Klik på [PhotoImpression].
3 Klik på [Import] (Importer).
På hjælpesiderne kan du finde flere oplysninger om, hvordan du bruger 
MediaImpression. Vælg [Help] (Hjælp) i [Menu] øverst til højre på 
skærmbilledet.