Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
194
8
T
ils
lu
tn
in
g
 t
il e
n
 c
o
m
p
u
te
r
1
Slut kameraet til Mac'en.
Se trin 2 til 4 på s.186 for at få flere oplysninger.
2
Dobbeltklik på ikonet 
[MediaImpression 2.1 for 
PENTAX] i mappen 
[Applications] (Programmer).
MediaImpression 2.1 for PENTAX 
starter, og startsiden vises.
3
Klik på [Import] (Importer).
Importskærmbilledet vises.
4
Vælg et billede, der skal 
importeres.
Vælg flere billeder ved at trykke på 
Ctrl-tasten, mens du vælger dem.
Klik på mappeikonet for at angive en 
destination.
Hvis nogen af ”Import Options” 
(Importindstillinger) markeres, vil der 
blive vist mærker på de billeder, som blev importeret.
Brug af MediaImpression på en Mac