Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
195
8
T
ils
lu
tn
in
g
 t
il e
n
 c
o
m
p
u
te
r
5
Klik på [Import] (Importer).
Billederne importeres til computeren, 
og skærmbilledet Media Browser 
(Mediebrowser) vises.
Klik på [Done] (Gennemført), når 
importen er færdig.
• Hvis billederne fra kameraet ikke vises på importskærmbilledet, skal 
du vælge [NO NAME] (Intet navn) (eller navnemærkaten) i [Get Media 
from] (Hent medier fra).
• På hjælpesiderne kan du finde flere oplysninger om, hvordan du 
bruger MediaImpression. Vælg [ArcSoft MediaImpression Help] i 
[Help] (Hjælp) på menubjælken.