Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
199
9
Appe
ndi
ks
a f K 
b
 \ 
Y
 B 
K U c Q
c S
o
p
C
Side
z
z
z
z
z
z
Zoomfunktion
Zoomknap
z
z
×
z
z
×
, (Auto)
Flash-funktion s.90
z
z
×
z
z
×
a
 (Flash slukket)
z
z
×
z
z
×
b
 (Flash tændt)
z
z
×
z
z
×
c
 (Auto+røde øjne-red.)
z
z
×
z
z
×
d
 (Flash+røde øjne-red.)
z
z
z
z
z
z
9
 (Normal)
Motorfunktion
z
z
z
z
z
z
g
 (Selvudløser)
z
z
z
z
z
z
Z (2 sek. selvudløser)
z
z
×
×
×
×
j
 (Serieoptagelse)
z
z
×
×
×
×
q
 (Højhast. serieopt.)
z
z
z
z
z
z
i
 (Fjernbetjening)
z
z
z
z
z
z
h
 (0 sek. fjernbetj.)
z
z
×
z
z
z
= (Normal)
Fokusfunktion s.91
z
z
×
z
z
z
q
 (Makro)
z
z
×
z
z
z
r
 (Supermakro)
z
z
×
z
z
z
3 (Pan-fokus)
z
z
z
z
z
s
 (Uendelig)
z
z
×
z
z
z
\
 (Manuel fokusering)
z
z
z
z
Optaget pixels
[A 
Optagefunktion]-
menu
×
z
×
z
z
z
Hvidbalance
z
z
×
z
z
z
Fokusområde
×
z
×
z
z
×
Autolysmåling
z
×
×
z
z
×
Lysfølsomhed
z
z
z
z
z
z
EV-korrektion
z
z
z
z
z
z
D-områdeindstilling
z
z
×
z
z
Shake Reduction
z
z
z
z
z
z
Ansigtsgenkendelse
z
z
z
z
z
z
Blink detektor
×
z
×
z
z
z
Skarphed
×
z
×
z
z
z
Mætning
×
z
×
z
z
z
Kontrast
z
z
z
z
z
×
Indsæt dato
*9
Fastsat til F
*10 Fastsat til J (Multi)
*11 Fastsat til L (Multisegment)
*12 Fastsat til [Auto]
*13 Lysfølsomheden er fastsat til 
minimumsværdien
*14 Fastsat til ±0.0
*15 Fastsat til [Slukket]/P (Slukket)
*16 Indstil [Movie SR] i [C Film]-menuen
*17 [Slukket] er ikke tilgængelig
*18 Fastsat til [Tændt]/O (Tændt)
*19 Fastsat til normal indstilling
Optagemenupunkter, der ikke er anført i skemaet, kan indstilles i alle optagefunktioner 
bortset fra Grøn funktion. Disse indstillinger fungerer måske ikke korrekt i visse 
optagefunktioner og indstillinger, selvom de kan vælges. Se nedenstående sider for at få 
yderligere oplysninger.
Funktion
Optagefunktion