Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
200
9
Appe
ndi
ks
Meddelelser
Følgende meddelelser kan vises på skærmen under betjening af 
kameraet.
Meddelelse
Beskrivelse
Batteri opbrugt
Batteriet er opbrugt. Oplad batteriet vha. strømadapteren 
D-PA116 (s.33).
Hukommelseskortet er 
fuldt
SD-hukommelseskortets hukommelse er fuld, og der kan 
ikke gemmes flere billeder.
Isæt et nyt SD-hukommelseskort, eller slet uønskede 
billeder (s.36, s.128).
Skift antal optagepixel for optagne billeder, og prøv igen 
(s.138).
Indbygget hukommelse 
fuld
Denne meddelelse vises, hvis den indbyggede 
hukommelse er fuld, når du vil gemme en fil.
Fejl i hukommelseskort
Det er ikke muligt at tage eller vise billeder, da der er 
problemer med SD-hukommelseskortet. Du kan muligvis få 
vist eller kopiere billederne på kortet ved hjælp af en 
computer.
Den indb. huk. er ikke 
formateret
Data i den indbyggede hukommelse er beskadiget. 
Formater den indbyggede hukommelse.
Kortet er ikke formateret
Det SD-hukommelseskort, du har sat i, er ikke formateret 
eller er formateret på en pc eller andet udstyr og er ikke 
kompatibelt med kameraet. Formater 
SD-hukommelseskortet i kameraet (s.166).
Kortet er låst
SD-hukommelseskortet er skrivebeskyttet (s.38).
Komprimeringsfejl
Denne meddelelse vises, når det ikke lykkes for kameraet 
at komprimere et billede. Skift antal optagepixel for billedet, 
og forsøg at tage eller gemme billedet igen.
Ingen billeder/
lydoptagelser
Der er ingen billeder/lydfiler på SD-hukommelseskortet 
eller i den indbyggede hukommelse.
Videooptagelse er 
standset
Denne meddelelse vises, når kameraets indvendige 
temperatur overskrider de normale driftsgrænser i 
forbindelse med optagelse af film.
Kameraet slukkes for at 
forhindre skade ved 
overopvarmning
Kameraet blev slukket, da det var overophedet. Vent til det 
er kølet af, og tænd derefter for det igen.
Sletter
Denne meddelelse vises, mens du sletter et billede eller en 
lydfil.