Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
201
9
Appe
ndi
ks
Kameraet kan ikke 
afspille billedet og 
lydoptagelsen
Du forsøger at vise et billede eller afspille lyd i et format, der 
ikke understøttes af dette kamera. Billedet eller lyden kan 
muligvis vises/afspilles på en anden type kamera eller på 
en computer.
Billedmappe 
kunne ikke oprettes
Det største filnummer (9999) er tildelt et billede i mappen 
med det største nummer (999), og der kan ikke gemmes 
flere billeder. Isæt et nyt SD-hukommelseskort, eller 
formater kortet (s.166).
Beskyttet
Den billedfil eller lydfil, du forsøger at slette, er beskyttet 
(s.131).
Data gemmes
Vises, når du forsøger at skifte til Q-funktionen, mens 
optagelse af et billede er i gang, eller når et billede 
gemmes, eller en indstilling ændres. Meddelelsen 
forsvinder, når optagelsen af billedet er fuldført, eller 
indstillingen er ændret.
Behandler data
Vises når det tager kameraet mere end fem sekunder at 
vise et billede på grund af billedbehandling, eller når 
SD-hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse 
er ved at blive formateret.
Intet billede at behandle
Denne meddelelse vises, når der ikke er nogen billed- eller 
lydfiler.
Dette billede/denne 
lydoptagelse kan ikke 
behandles
Denne meddelelse vises for filer, der ikke kan behandles.
Intet kort i kameraet
Denne meddelelse vises, når der ikke er sat et 
SD-hukommelseskort i.
Ikke tilstrækkelig 
indbygget hukommelse 
til at kopiere billeder og 
lyd
Denne meddelelse vises, når der ikke er tilstrækkelig 
indbygget hukommelse til at udføre kopieringen.
Kan ikke behandles 
korrekt
Denne meddelelse vises, når processen for reduktion af 
røde øje ikke lykkedes.
Ikke nok strøm på batteri 
til aktivering af 
Pixelsammensætning
Vises under pixelsammensætning, hvis batteristanden er 
for lav. Oplad batteriet vha. strømadapteren D-PA116, eller 
udskift det med et fuldt opladet batteri. (s.33)
Meddelelse
Beskrivelse