Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
202
9
Appe
ndi
ks
Fejlfinding
Problem
Årsag
Afhjælpning
Kameraet kan ikke 
tændes
Batteriet er ikke sat i
Kontroller, at batteriet er sat i.
Batteriet er korrekt sat i
Kontroller retningen på batteriet. Sæt 
batteriet i igen, så mærkaten vender mod 
displayet (s.31).
Batteriet er opbrugt
Oplad batteriet.
Der vises intet 
billede på 
skærmen
Kameraet er sluttet til 
en computer
Skærmen slukkes, når kameraet sluttes 
til en computer.
Kameraet er sluttet til 
et tv
Skærmen slukkes, når kameraet sluttes 
til et tv.
Det er svært at se 
på skærmen
Lysstyrkeniveauet på 
skærmen er sat for 
mørk
Juster lysstyrkeniveauet i 
[Lysstyrkeniveau] i 
[W-Indstilling]-menuen (s.176).
Batterisparefunktionen 
er aktiveret
Når batterisparefunktionen er aktiveret, 
bliver skærmen automatisk mørkere efter 
et stykke tid. Tryk på en vilkårlig knap for 
at komme tilbage til det normale 
lysstyrkeniveau.
Vælg [Slukket] i [Batterisparer] i 
[W Indstilling]-menuen for at deaktivere 
batterisparerfunktionen (s.176).
Lukkeren kan ikke 
udløses
Flashen oplades
Du kan ikke tage billeder, mens flashen 
lader op. Vent, til opladningen er 
afsluttet.
Der er ikke mere plads 
på SD-
hukommelseskortet 
eller i den indbyggede 
hukommelse
Isæt et SD-hukommelseskort med 
tilstrækkelig plads, eller slet nogle af de 
ikke ønskede billeder (s.36, s.128).
Optagelse
Vent, til optagelsen er afsluttet.
Billedet er mørkt, 
når du bruger 
flash
Motivet er for langt 
væk og befinder sig i 
mørke omgivelser, 
f.eks. i forbindelse 
med en natoptagelse
Billedet bliver mørkt, hvis motivet er for 
langt væk. Tag billeder inden for flashens 
rækkevidde.