Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
203
9
Appe
ndi
ks
Motivet er ikke i 
fokus
Det er vanskeligt at 
fokusere på motivet 
med autofokus
Kameraet kan have vanskeligt ved at 
fokusere på motiver, som f.eks.: motiver 
med lav kontrast (en hvid væg, en blå 
himmel etc.), mørke motiver, fint 
mønstrede genstande og genstande i 
hurtig bevægelse. Det er også vanskeligt 
at fokusere korrekt, når der optages 
gennem et vindue eller et net. Forsøg at 
optage vha. fokuslåsen (s.66), eller juster 
fokus manuelt (Manuel fokusering) 
(s.92).
Motivet er ikke i 
fokusområdet
Lokaliser det ønskede motiv i 
fokusrammen (fokusområdet) i midten af 
skærmen. Hvis det er for svært at gøre 
dette, skal du først låse fokus på det 
ønskede motiv (fokuslås) og derefter 
flytte kameraet for at omkomponere 
billedet.
Flashen affyres 
ikke
Flash-funktionen er 
indstillet til a
Indstil til , (Auto) eller b (Flash tændt) 
(s.90).
Motorfunktionen er 
indstillet til j eller q
Fokusfunktionen er 
indstillet til s
Optagefunktionen er 
indstillet til S, eller der 
optages en film
Flashen affyres ikke i disse funktioner.
Meget sjældent kan statisk elektricitet være årsag til fejlfunktion. I dette 
tilfælde skal du fjerne batteriet og isætte det igen. Hvis kameraet derefter 
fungerer korrekt, er normal funktion genoprettet, og du kan fortsætte 
med at bruge kameraet.
Problem
Årsag
Afhjælpning