Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
204
9
Appe
ndi
ks
Standardindstillinger
Nedenstående tabel viser standardindstillinger fra fabrikken.
Angivelserne for menupunkterne med en standardindstilling er forklaret 
nedenfor.
Sidste hukommelsesindstilling
Ja
: Den aktuelle indstilling (seneste hukommelse) gemmes, når 
kameraet slukkes.
Nej : Indstillingen nulstilles til standardindstillingen, når kameraet 
slukkes.
*
: Den seneste hukommelsesindstilling afhænger af indstillingen 
for [Hukommelse] (s.115).
: NA
Nulstil indstilling
Ja
: Standardindstillingen kan gendannes ved hjælp af 
nulstillingsfunktionen (s.180).
Nej : Indstillingen gemmes selv efter nulstilling.
: NA
[A Optagefunktion]-menupunkter
Menupunkt
Standardindstilling
Sidste 
hukommel-
sesindstil-
ling
Nulstil 
indstilling
Side
Optaget pixels
g
 (4288×3216)
Ja
Ja
Hvidbalance
F
 (Auto)
*
Ja
Fokusområde
J
 (multi)
Ja
Ja
Autolysmåling
L
 (Multi-segment)
*
Ja
Lysfølsomhed
Auto
*
Ja
EV-korrektion
±0.0
*
Ja
D-område-
indstilling
Highlightkorrektion
P
 (Fra)
Ja
Ja
Skyggekorrektion
P
 (Fra)
Ja
Ja
Shake Reduction
O
 (Til)
Ja
Ja
Ansigtsgenkendelse
Til
*
Ja
Blink detektor
O
 (Til)
Ja
Ja
Digital zoom
O
 (Til)
*
Ja
Øjeblikkelig visning
O
 (Til)
Ja
Ja