Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
205
9
Appe
ndi
ks
[C Film]-menupunkter
Hukom-
melse
Flash-funktion
O
 (Til)
Ja
Ja
Motorfunktion
P
 (Fra)
Ja
Ja
Fokusfunktion
P
 (Fra)
Ja
Ja
Zoomposition
P
 (Fra)
Ja
Ja
MF-stilling
P
 (Fra)
Ja
Ja
Hvidbalance
P
 (Fra)
Ja
Ja
Lysfølsomhed
P
 (Fra)
Ja
Ja
EV-korrektion
P
 (Fra)
Ja
Ja
Autolysmåling
P
 (Fra)
Ja
Ja
Ansigtsgenkendelse
P
 (Fra)
Ja
Ja
Digital zoom
O
 (Til)
Ja
Ja
DISPLAY
P
 (Fra)
Ja
Ja
Filnr.
O
 (Til)
Ja
Ja
Grøn knap
”Grøn” funktion
Ja
Ja
Skarphed
G
 (Normal)
Ja
Ja
Mætning
G
 (Normal)
Ja
Ja
Kontrast
G
 (Normal)
Ja
Ja
Indsæt dato
Fra
Ja
Ja
Menupunkt
Standardindstilling
Sidste 
hukom-
melses-
indstilling
Nulstil 
indstilling
Side
Optaget pixels
M
 (1280×720/30 
billeder/sek.)
Ja
Ja
Movie SR
O
 (Til)
Ja
Ja
Menupunkt
Standardindstilling
Sidste 
hukommel-
sesindstil-
ling
Nulstil 
indstilling
Side