Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
206
9
Appe
ndi
ks
[W Indstilling]-menupunkter
Menupunkt
Standardindstilling
Sidste 
hukom-
melses-
indstilling
Nulstil 
indstilling
Side
Lyd
Betjeningslyd
3
Ja
Ja
Afspilningslyd
3
Ja
Ja
Opstartslyd
1
Ja
Ja
Lukkerlyd
1
Ja
Ja
Betjeningslyd
1
Ja
Ja
Selvudløserlyd
1
Ja
Ja
Datoindstilling
Datoformat 
(dato)
I henhold til 
standardindstillingen
Ja
Nej
Datoformat (tid)
24h
Ja
Nej
Dato
1/1/2011
Ja
Nej
Klokkeslæt
I henhold til 
standardindstillingen
Ja
Nej
Internat. tid
Vælg tid
W
 Lokalsted
Ja
Ja
Rejsemål (By)
I henhold til 
standardindstillingen
Ja
Nej
Rejsemål (DST)
P
 (Fra)
Ja
Nej
Lokalsted (By)
I henhold til 
standardindstillingen
Ja
Nej
Lokalsted (DST)
P
 (Fra)
Ja
Nej
Language/
u (sprog)
I henhold til 
standardindstillingen
Ja
Nej
Mappenavn
Dato
Ja
Ja
USB-forbindelse
MSC
Ja
Ja
Video ud
I henhold til 
standardindstillingen
Ja
Nej
Lysstyrkeniveau
G
 (Normal)
Ja
Ja
Batterisparer
5 sek.
Ja
Ja
Autoslukfunktion
3 min.
Ja
Ja
Nulstilling
Annullér
Slet alle
Annullér
Pixelsammensætning
Annullér
Formater
Annullér