Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
207
9
Appe
ndi
ks
Menupunkter til udvalget af visningsfunktioner
Menupunkt
Standardindstilling
Sidste 
hukommel-
sesindstilling
Nulstil 
indstilling
Side
Diasshow
Interval
3 sek.
Ja
Ja
Skærmeffekt
Aftørring
Ja
Ja
Lydeffekt
O
 (Til)
Ja
Ja
Billedrotation
Normal
Miniaturefilter
(Øverste og nederste 
del sløres)
Nej
Nej
HDR-filter
Digitalt filter
Sort-hvid
Nej
Rammekomponering
Standardindstilling 1
Ja
Ja
Redukt. af røde øjne
Video-
redigering
Gem som 
stillbillede
Opdel 
videooptagelser
Ændre 
billedstr.
Optaget pixels
Afhængigt af det 
billede, der tages
Beskæring
Afhængigt af det 
billede, der tages
Kopiér billede/lyd
Indbygget 
hukommelse  
SD hukommelseskort
Lydoptagelse
Beskyt
Enkelt billede/
lyd
Afhænger af det 
optagne billede/lyd
Alle bill./lydopt.
Afhænger af det 
optagne billede/lyd
DPOF
Visning af ét 
billede
Kopier: 0
Alle billeder
Dato: P (Fra)
Opstartsskærmbillede
Fra
Ja
Ja