Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
208
9
Appe
ndi
ks
Knapbetjening
Menupunkt
Funktion
Standardindstilling
Sidste 
hukom-
melses-
indstilling
Nulstil 
indstilling
Side
Q
-knap
Betjenings-
funktion
Q
-funktion
Zoomknap
Zoomposition
Fuld vidvinkel
*
Nej
4-vejs-
navigati-
onsknap
2
Motorfunktion
9
 (Normal)
*
Ja
3
Optagefunktion
(Autobilledfunktion)
Ja
Ja
4
Flash-funktion
,
 (Auto)
*
Ja
5
Fokusfunktion
= (Normal)
*
Ja
3-knap
Menuvisning
Optagefunktion:
[A Optagefunktion]-
menu
Visningsfunktion:
[W Indstilling]-menu
4/
W-
knap
Informations-
display
Normal
*
Ja