Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
212
9
Appe
ndi
ks
Omtrentlig billedlagringskapacitet og optagetid 
Stillbilleder
Indbygget 
hukommelse
2 GB
SD-hukommelseskort
g
4288×3216
17 billeder
778 billeder
l
3216×3216
23 billeder
1024 billeder
i
4224×2376
23 billeder
1059 billeder
6
3072×2304
33 billeder
1499 billeder
h
1920×1080
91 billeder
4098 billeder
m
640×480
456 billeder
20491 billeder
• Billedlagringskapaciteten er kun vejledende med optagelse af billeder i tom 
indbygget hukommelse eller på et tomt SD-hukommelseskort som udgangspunkt. 
Hvis der optages film eller lyd, nedsættes billedlagringskapaciteten. Den faktiske 
billedlagringskapacitet afhænger af SD-hukommelseskortet og motivet.
Film/lyd
Indbygget 
hukommelse
2 GB
SD-hukommelseskort
M
1280×720/30 
billeder/sek.
20 sek.
16 min. 45 sek.
F
1280×720/15 
billeder/sek.
35 sek.
29 min. 46 sek.
G
640×480/30 
billeder/sek.
34 sek.
28 min. 23 sek.
H
640×480/15 
billeder/sek.
1 min. 5 sek.
54 min. 1 sek.
I
320×240/30 
billeder/sek.
50 sek.
41 min. 52 sek.
J
320×240/15 
billeder/sek.
1 min. 33 sek.
1 t. 17 min. 00 sek.
Lyd
11 min. 38 sek.
8 t. 44 min. 33 sek.
• Ovenstående tal er baseret på vores standardoptageforhold og kan variere 
afhængigt af motiv, optageforhold og det anvendte SD-hukommelseskort. Hvis der 
optages andre data, som f.eks. stillbilleder, bliver optagetiden kortere.
• Du kan fortsætte med at optage, indtil den indbyggede hukommelse/SD-
hukommelseskortet er fuld(t), eller indtil filmoptagelsen når en størrelse på 2 GB 
(ved brug af et hukommelseskort med stor kapacitet). Hvis optagelsen standser ved 
2 GB, kan du begynde at optage igen og optage filmen i blokke på 2 GB.