Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
216
9
Appe
ndi
ks
• Denne garantipolitik påvirker ikke kundens lovbestemte rettigheder.
• Lokale garantiordninger, der ydes af PENTAX-distributører i visse lande, 
kan træde i stedet for denne garanti. Vi anbefaler derfor, at du 
gennemlæser et evt. garantikort, der følger med produktet på 
købstidspunktet, eller kontakter PENTAX-distributøren i dit land for at få 
yderligere oplysninger om garantien.
CE-mærket er et overensstemmelsesmærke i henhold til EU 
direktiv om CE-mærkning af produkter inden for den 
Europæiske Union.