Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
217
9
Appe
ndi
ks
Til kunder i USA 
ERKLÆRING VEDRØRENDE FCC-OVERENSSTEMMELSE 
Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Brugen 
af enheden skal ske på følgende to betingelser: (1) Denne enhed må 
ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere 
eventuel interferens, der modtages, herunder interferens, som måtte 
forårsage uønsket funktion.
Ændringer eller modifikationer, der ikke er godkendt af den part, der er 
ansvarlig for overensstemmelse, kan gøre brugerens ret til at bruge 
udstyret ugyldig.
Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for 
en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne.
Formålet med disse grænser er at yde rimelig beskyttelse mod skadelig 
interferens i en installation i hjemmet. Dette udstyr frembringer, 
anvender og kan udstråle radiofrekvent energi, og hvis ikke det 
installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan 
det forårsage skadelig interferens på radiokommunikation. Der er 
imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en individuel 
installation.
Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller 
fjernsynsmodtagelsen, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke 
for udstyret, anbefales det, at brugeren forsøger at korrigere 
interferensen på en af følgende måder:
• Drej eller flyt modtagerantennen. 
Forøg afstanden mellem udstyr og modtager. 
Slut udstyret til et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
* Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.
Til kunder i Canada 
Dette digitale apparat i klasse B er i overensstemmelse med canadisk 
ICES-003.
Pour les utilisateurs au Canada 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme 
NMB-003 du Canada.