Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
20
Skærmen viser oplysninger som optagebetingelserne i 
optagefunktionen. Visningen ændres i følgende rækkefølge, hver gang 
du trykker på knappen 4/W: ”Normal visning”, ”Histogram + 
info” og ”Ingen info”.
Skærmindikatorer
Visning i funktionen A
Når optagefunktionen er indstillet til funktionen 
9
 (Grøn), vises skærmen som vist til højre. Du 
kan ikke ændre oplysningerne på skærmen ved 
at trykke på knappen 4/W (s.73).
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
14:25
14:25
14:25
38
38
38
OK
OK
OK
38
38
38
14
M
200
200
200
38
Histogram + info
Ingen info
Normal visning
38
38
38