Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
219
9
Appe
ndi
ks
Overensstemmelseserklæring 
I henhold til 47CFR, del 2 og 15 for 
computere og periferiudstyr i klasse B 
Erklærer vi: PENTAX Imaging Company
A Division of PENTAX of America, Inc.
Adresse:
600 12
Street, Suite 300
Golden, Colorado 80401 USA
Tlf.: 303-799-8000 Fax: 303-790-1131
Som eneansvarlige, at det her nævnte produkt er i overensstemmelse 
med 47CFR del 2 og 15 i FCC-reglerne som en digital enhed i klasse B. 
Alle markedsførte produkter er identiske med den repræsentative 
enhed, der er testet og fundet i overensstemmelse med standarderne. 
Vores optegnelser udviser løbende, at det producerede udstyr kan 
forventes at ligge inden for de acceptable variationer, der skyldes 
mængdeproduktion og test på statistisk basis som krævet i 47CFR 
§2.909. Brugen af enheden skal ske på følgende to betingelser: (1) 
Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne 
enhed skal acceptere eventuel interferens, der modtages, herunder 
interferens, som måtte forårsage uønsket funktion. Ovennævnte part er 
ansvarlig for at sikre, at udstyret er i overensstemmelse med 
standarderne i 47CFR §15.101 til §15.109.
Produktnavn:
Digitalt PENTAX-stillkamera
Modelnummer: Optio S1
Kontaktperson: Lederen af kundeservice
Dato og sted:
Marts 2011, Colorado
th