Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
220
9
Appe
ndi
ks
Information til brugere om indsamling og bortskaffelse af 
gammelt udstyr og brugte batterier
1. I Den Europæiske Union
Disse symboler på produkter, emballage og/eller medfølgende 
dokumenter betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr og 
batterier ikke må blandes med husholdningsaffald.
Brugt elektrisk/elektronisk udstyr og batterier skal behandles 
separat og i overensstemmelse med lovgivning, der kræver 
korrekt behandling, indsamling og genbrug af disse produkter.
Afhængigt af implementeringen i den pågældende 
medlemsstat kan private husstande i EU-medlemsstaterne 
gratis aflevere brugt elektrisk/elektronisk udstyr og batterier på 
dertil beregnede indsamlingsfaciliteter*. 
I nogle lande tager din lokale forhandler også gratis imod dit 
gamle produkt, hvis du køber et tilsvarende nyt produkt.
*Kontakt de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere 
oplysninger.
Ved at bortskaffe dette produkt korrekt hjælper du med at sikre, 
at affaldet bliver behandlet, indsamlet og genbrugt, hvilket 
forhindrer potentielle negative virkninger på miljøet og 
menneskers sundhed, som ellers ville kunne opstå som følge 
af uhensigtsmæssig håndtering af affaldet.
2. I andre lande uden for EU
Disse symboler er kun gældende i EU. Hvis du vil bortskaffe 
enhederne, så kontakt dine lokale myndigheder eller 
forhandler for at få oplyst den korrekte bortskaffelsesmetode.
I Schweiz: Brugt elektrisk/elektronisk udstyr kan gratis 
afleveres til forhandleren, selv hvis du ikke køber et nyt 
produkt. Yderligere indsamlingsfaciliteter er angivet på 
hjemmesiden www.swico.ch eller www.sens.ch.
Bemærkning om batterisymbolet (to symboleksempler 
forneden): 
Dette symbol bliver måske brugt i kombination med 
benævnelse af det kemiske element eller sammensætning, der 
bruges. I dette tilfælde skal du handle i overensstemmelse med 
de krav, der er stillet for de involverede kemikalier.