Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
21
Normal visning i stillbilledoptagefunktionen Optagefunktion
* 2 varierer afhængigt af indstillingen [Ansigtsgenkend.] i 
[A Optagefunktion]-menuen.
Hvis indstillingen er [Slukket], vises intet i 2.
Optagefunktion (s.67)
10 Ikon for Digital zoom/Intelligent 
Funktionen 
Ansigtsgenkendelse (s.69)
11 Hukommelsesstatus (s.40)
D-omr.indstil. (s.97)
12 Resterende billedlagringskapacitet
Indstilling af funktionen 
Shake Reduction (s.104)
13 Indikator for batteristand (s.35)
14 Fokusramme (s.64)
Lukkertid
15 Dato og klokkeslæt (s.46)
Blænde
16 EV-korrektion (s.96)
Flash-funktion (s.90)
17 Indstilling for Indsæt dato (s.108)
Motorfunktion (s.85, s.87)
18 Indstilling af international tid (s.170)
Fokusfunktion (s.91)
I
Når [Ansigtsgenkend.] er indstillet til [Tændt]
J
Når [Ansigtsgenkend.] er indstillet til [Smile]
14:25
14:25
14:25
+1.0
+1.0
+1.0
38
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
F3.5
F3.5
F3.5
1/250
1/250
1/250
15
18
17
16
1
10
9
12
13
14
11
8
7
2
3
4
5
6