Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
22
* 3 varierer afhængigt af indstillingen [D-omr. Indstil.] i 
[A Optagefunktion]-menuen.
Hvis både [Highlightkorr.] og [Skyggekorrektion] er indstillet til P 
(Fra), vises intet i 3.
* 4 varierer afhængig af følgende betingelser.
* 5 og 6 vises kun, når udløserknappen er trykket halvt ned.
* For 9, når fokusfunktionen er sat til =, og auto-makro-funktionen er 
aktiveret, vises q på skærmen (s.91).
* Visse indikationer vises muligvis ikke afhængig af optagefunktionen.
Visning af histogram + Info/Ingen info i stillbilledoptagefunktionen
A1 til A18 og B1 vises, når der er valgt ”Histogram + info”. Kun B1 vises, 
når der er valgt ”Ingen info”.
P
Når [Highlightkorr.] er indstillet til O (Tændt)
Q
Når [Skyggekorrektion] er indstillet til O (Tændt)
O
Når både [Highlightkorr.] og [Skyggekorrektion] er indstillet til O (Tændt)
M
Når [Shake Reduction] i [A Optagefunktion]-menuen er indstillet til O 
(Tændt)
l
Når [Shake Reduction] er indstillet til P (Slukket) (hvis det er sandsynligt, 
at der opstår kamerarystelser, vises f, når udløserknappen trykkes 
halvt ned)
F3.5
F3.5
1/250
1/250
F3.5
1/250
38
38
38
200
200
200
+1.0
+1.0
+1.0
+1.0
+1.0
A1
A5 A6 A7
A2
A3
B1
A4
B2
B3
A17 A18
A16
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8