Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
23
* A2 varierer afhængigt af indstillingen [Ansigtsgenkend.] i 
[A Optagefunktion]-menuen.
Hvis indstillingen er [Slukket], vises intet i A2.
* A3 varierer afhængigt af indstillingen [D-omr. Indstil.] i 
[A Optagefunktion]-menuen.
Hvis både [Highlightkorr.] og [Skyggekorrektion] er indstillet til P 
(Fra), vises intet i A3.
* A4 varierer afhængig af følgende betingelser.
A1 Optagefunktion (s.67)
A11 Indikator for batteristand (s.35)
A2 Funktionen 
Ansigtsgenkendelse (s.69)
A12 Optagepixel (s.94)
A13 Hvidbalance (s.98)
A3 D-omr.indstil. (s.97)
A14 AE-lysmåling (s.100)
A4 Indstilling af funktionen Shake 
Reduction (s.104)
A15 Følsomhed (s.101)
A16 Histogram (s.26)
A5 Flash-funktion (s.90)
A17 EV-korrektion (s.96)
A6 Motorfunktion (s.85, s.87)
A18 Indstilling for Indsæt dato 
A7 Fokusfunktion (s.91)
A8 Ikon for Digital zoom/Intelligent 
B1 Fokusramme (s.64)
B2 Lukkertid
A9 Hukommelsesstatus (s.40)
B3 Blænde
A10 Resterende 
billedlagringskapacitet
I
Når [Ansigtsgenkend.] er indstillet til [Tændt]
J
Når [Ansigtsgenkend.] er indstillet til [Smile]
P
Når [Highlight-korr.] er indstillet til O (Tændt)
Q
Når [Skyggekorrektion] er indstillet til O (Tændt)
O
Når både [Highlight-korr.] og [Skyggekorrektion] er indstillet til O (Tændt)
M
Når [Shake Reduction] i [A Optagefunktion]-menuen er indstillet til O 
(Tændt)
l
Når [Shake Reduction] er indstillet til P (Slukket) (hvis det er sandsynligt, 
at der opstår kamerarystelser, vises f, når udløserknappen trykkes 
halvt ned)