Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
24
* B2 og B3 vises kun, når udløserknappen er trykket halvt ned.
* Når optagefunktion er 
b (Autobilledfunktion), og du trykker 
udløserknappen halvt ned, vises den optagefunktion, der automatisk 
vælges, i A1, selvom der er valgt ”Ingen info” (s.71).
* Visse indikationer vises muligvis ikke afhængig af optagefunktionen.
Optageoplysningerne vises for billedet i visningsfunktionen. Visningen 
ændres i følgende rækkefølge, hver gang du trykker på knappen 4/
W: ”Normal visning”, ”Histogram + info” og ”Ingen info”.
Visning i funktionen Q
OK
OK
OK
F 3 . 5
F 3 . 5
1 / 2 5 0
1 / 2 5 0
F 3 . 5
1 / 2 5 0
1 0 0
1 0 0 - 0 0 3 8
0 0 3 8
1 0 0 - 0 0 3 8
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
200
200
200
Rediger
Rediger
14
M
0 3 / 0 3 / 2 0 11
0 3 / 0 3 / 2 0 11
Rediger
0 3 / 0 3 / 2 0 11
1 0 0
1 0 0 - 0 0 3 8
0 0 3 8
1 0 0 - 0 0 3 8
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
Rediger
Rediger
0 3 / 0 3 / 2 0 11
0 3 / 0 3 / 2 0 11
Rediger
0 3 / 0 3 / 2 0 11
Rediger
Rediger
Rediger
Normal visning
Histogram + info
Ingen info