Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
25
Visning af Normal visning/histogram + info i 
stillbilledoptagefunktionen
(alle elementer på skærmen er vist her som forklaring)
Der vises oplysninger om f.eks. optageforhold på skærmen. A1 til A10 
vises, når der er valgt ”Normal visning” eller ”Histogram + info”. B1 og B7 
vises kun, når der er valgt ”Histogram + info”.
* I ”Normal visning” forsvinder A7 og A9, hvis der ikke udføres en 
handling inden for to sekunder.
* A8 vises kun, når lydstyrken justeres under visning/afspilning af 
video- og lydfiler eller lydoptagelser (s.119, s.161, s.164).
* A10 vises, selvom ”Ingen info” er valgt, men forsvinder, hvis der ikke udføres 
en handling inden for to sekunder. Hvis der ikke udføres en handling inden 
for to sekunder i ”Normal visning” eller ”Histogram + info”, forsvinder kun 
”Rediger”.
A1 Visningsfunktion
A9 Dato og klokkeslæt for 
optagelse (s.46)
Q
: Stillbillede (s.118)
K
: Video (s.119)
A10 4-vejs-navigationsknap
L
: Lyd (s.161)
B1 Optagepixel (s.94)
A2 Beskyttelsessymbol (s.131)
B2 Hvidbalance (s.98)
A3 Symbol for lydoptagelse (s.164)B3 AE-lysmåling (s.100)
A4 Hukommelsesstatus (s.40)
B4 Følsomhed (s.101)
A5 Mappenummer (s.174)
B5 Lukkertid
A6 Filnummer
B6 Blænde
A7 Indikator for batteristand (s.35) B7 Histogrammet (s.26)
A8 Lydstyrkesymbol
F 3 . 5
F 3 . 5
1 / 2 5 0
1 / 2 5 0
F 3 . 5
1 / 2 5 0
1 0 0
1 0 0 - 0 0 3 8
0 0 3 8
1 0 0 - 0 0 3 8
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
200
200
200
Rediger
Rediger
Rediger
0 3 / 0 3 / 2 0 11
0 3 / 0 3 / 2 0 11
0 3 / 0 3 / 2 0 11
A1
A2
A7
B7
A9
A10
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
A8
A4
A3