Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
26
Nedenfor vises de vejledende indikatorer, der vises for hver enkelt 
tilgængelig knapfunktion på displayet, når kameraet er i brug.
Et histogram viser 
lysstyrkefordelingen på et 
billede. Den vandrette akse 
viser lysstyrken (mørkest i 
venstre side og lysest i højre 
side), og den lodrette akse viser 
antal pixel.
Histogrammets form før og efter 
optagelse viser, om lysstyrken 
og kontrasten er korrekt og gør 
det muligt at bestemme, om det er nødvendigt at justere eksponeringen 
og tage billedet igen.
Brug af lysstyrke
Hvis lysstyrken er korrekt, er grafens top i midten. Hvis billedet er 
undereksponeret, er toppen i venstre side, og hvis det er 
overeksponeret, er toppen i højre side.
Funktionsguide
2
4-vejs-navigationsknap (2)
Zoomknap
3
4-vejs-navigationsknap (3)
4/W-knap
4
4-vejs-navigationsknap (4)
Udløserknap
5
4-vejs-navigationsknap (5)
X
i
Grøn/i-knap
3-knap
Brug af histogrammet
OK
SHUTTER
MENU
An
ta
l p
ix
e
l
Lysstyrke
(Mørk)
(Lys)
Mørkt billede
Korrekt billede
Lyst billede