Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
27
Når billedet er undereksponeret, skæres delen til venstre af (mørke dele), 
og når billedet er overeksponeret, skæres delen til højre af (lyse dele).
Brug af kontrast
Grafen topper gradvist for billeder, hvor kontrasten er afbalanceret. 
Grafen topper på begge sider, men falder i midten for billeder med en 
stor forskel i kontrast og lave mængder middel lysstyrkeniveau.