Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
1
Til brugere af dette kamera
• Brug ikke, og opbevar ikke enheden i nærheden af udstyr, der genererer kraftig 
elektromagnetisk stråling eller magnetiske felter. 
Kraftige ladninger eller magnetiske felter fra udstyr som f.eks. radiosendere kan 
forstyrre skærmen, beskadige data eller påvirke produktets indvendige 
kredsløb og forårsage funktionsfejl på kameraet.
• Displayets flydende krystaller er fremstillet under anvendelse af yderst 
avanceret præcisionsteknologi. Selv om niveauet for fungerende pixel er 
99,99% eller bedre, skal du være opmærksom på, at 0,01 % eller færre pixel 
ikke tændes eller tændes, når de ikke burde tænde. Dette har dog ingen 
indvirkning på det optagne billede.
• Hvis du retter kameraet mod et motiv, der er lyst, vises der muligvis et lysbånd 
på skærmen. Dette fænomen kaldes ”smear”, og det er ikke en fejlfunktion på 
kameraet.
• De viste illustrationer og skærmbilleder i denne brugervejledning kan afvige fra 
den faktiske visning.
• I denne brugervejledning henvises der i det følgende til SD-hukommelseskort, 
SDHC-hukommelseskort og SDXC-hukommelseskort som 
SD-hukommelseskort.
• I denne vejledning refererer den generiske term ”computer(e)” herefter til enten 
en Windows PC eller en Macintosh.
• I denne vejledning refererer udtrykket ”batteri(er)” til en hvilken som helst type 
batterier, der anvendes til dette kamera og tilbehør.
Vi har gjort vores yderste for at gøre dette produkt så sikkert som muligt. 
Ved brug af produktet skal du lægge mærke til de punkter, der er 
markeret med følgende symboler.
Sikker anvendelse af kameraet
Advarsel Dette symbol viser, at hvis du ikke overholder dette, 
kan det medføre alvorlige personskade.
Forsigtig Dette symbol viser, at hvis du ikke overholder dette, 
kan det medføre mindre eller lidt større personskader 
eller tab af materiel.