Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
31
1
Kom
 g
odt
 i
 gang
Tænd for kameraet
Brug det genopladelige litium-ion-batteri D-LI78, der følger med 
kameraet.
1
Sørg for, at kameraet er slukket, før batteri-/kortdækslet 
åbnes.
Skub batteri-/kortdækslet i pilens retning 1, og vip dækslet op 2.
2
Tryk batterilåsearmen i pilens retning 3, og sæt 
batteriet i, så PENTAX-logoet vender mod skærmen.
Kontroller, at mærkerne på batteriet passer til mærkerne inde i 
batterirummet, og skub batteriet ind, til det er låst på plads.
Ilægning af batteriet
Kontroller, at batteriet er sat i, så PENTAX-logoet vender mod skærmen. 
Hvis batteriet er vendt forkert, kan det medføre fejlfunktion.
Batteri/
kor- dæksel
Låsearm til batteri
Batteri