Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
32
1
Kom
 g
odt
 i
 gang
3
Luk batteri-/kortdækslet.
Skub batteri-/kortdækslet i modsat retning vist med 1. Når du hører et 
klik, er dækslet korrekt lukket.
Hvis det er første gang, kameraet er i brug, skal batteriet oplades, før 
det lægges i. (s.33)
1
Sørg for, at kameraet er slukket, før batteri-/kortdækslet 
åbnes.
2
Tryk batterilåsearmen i pilens retning 3.
Batteriet skubbes ud. Pas på ikke at tabe batteriet, når du fjerner det.
Udtagning af batteriet
• Dette kamera anvender et genopladeligt litium-ion-batteri (D-LI78). 
Brug af andre batterityper kan beskadige kameraet og medføre, at 
kameraet ikke fungerer korrekt.
• Læg batteriet korrekt i. Hvis batteriet er vendt forkert, kan det medføre 
fejlfunktion.
• Hvis batteriet skal opbevares i mere end 6 måneder, skal du oplade 
det i 30 minutter og opbevare batteriet og kameraet hver for sig.
Oplad batteriet 1-2 gange om året. Det er bedst at opbevare batteriet 
ved eller under stuetemperatur. Undgå at opbevare det ved høje 
temperaturer.
• Datoen og klokkeslættet kan vende tilbage til standardindstillingen, 
hvis kameraet efterlades uden batteri i lang tid.
• Vær forsigtigt, da kamera og batteri kan blive meget varmt, når det 
bruges uafbrudt i længere tid.