Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
33
1
Kom
 g
odt
 i
 gang
Oplad batteriet via en stikkontakt vha. den medfølgende strømadapter 
(D-PA116) og det medfølgende USB-kabel (I-USB116), før batteriet 
bruges første gang, efter lang tid uden brug, eller når meddelelsen 
[Batteri opbrugt] vises.
1
Kontrollér, at batteriet er sat i kameraet.
2
Vend mærket } på USB-kablet mod mærket 4 på 
kameraet, og sæt kablet i PC/AV-stikket.
3
Sæt den anden ende af USB-kablet i strømadapteren.
4
Slut strømadapteren til stikkontakten.
Selvudløserlampen lyser, mens batteriet oplades, og slukkes, når 
opladningen er færdig. 
5
Tag strømadapterens stik ud af stikkontakten, og tag 
USB-kablet ud af kameraet.
Opladning af batteri
Strømadapter
Selvudløserlampe
Under opladning: Lyser
Opladningen er færdig: 
Slukker selv
USB-kabel
Til 
stikkontakt
4
3
2