Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
34
1
Kom
 g
odt
 i
 gang
• Billedlagringskapacitet, videooptagetid, lydoptagetid og 
visningstid
(ved 23 
°
C med skærmen tændt og med fuldt opladet batteri)
*1 Billedlagringskapacitet angiver det omtrentlige antal optagelser i en test, 
der opfylder CIPA-kravene (med displayet tændt, anvendt flash på 50 % 
af optagelserne og en temperatur på 23°C). Den faktiske kapacitet kan 
variere efter forholdene.
*2 I overensstemmelse med resultatet af test udført af Pentax.
• Den medfølgende strømadapter D-PA116 må kun anvendes til 
opladning af det genopladelige litium-ion-batteri D-LI78. I modsat fald 
kan adapteren blive overophedet eller beskadiget.
• Kontrollér, at batteriet er isat korrekt, og at kablet er sat korrekt i, hvis 
selvudløserlampen blinker.
• I følgende tilfælde skal batteriet udskiftes:
- Hvis batteriet aflades hurtigere (i så fald er slutningen af batteriets 
levetid muligvis nået)
- Hvis selvudløserlampen ikke lyser, eller hvis den blinker, selvom 
batteriet er opladet (i så fald er batteriet muligvis defekt)
• En fuld opladning tager maks. 140 minutter. (Opladningstiden kan 
variere afhængigt af temperatur- og opladningsforholdene.) Den 
omtrentlige omgivende temperatur for opladning af batteriet er 0 °C til 
40 °C.
• Det genopladelige litium-ion-batteri D-LI78 kan også oplades vha. 
batteriopladeren D-BC78 (ekstraudstyr). 
• Forsøg ikke at oplade batteriet ved at slutte USB-kablet til en computer 
eller lignende.
Billedlagringskapacitet
*1
(flash anvendt ved 50% af 
optagelserne)
Videooptagetid
*2
Lydoptagetid
*2
Visningstid
*2
Ca. 
180 billeder
Ca. 70 min.
Ca. 110 min.
Ca. 120 min.
• Generelt vil batteriets kapacitet forringes ved lave temperaturer.
• Sørg for at tage et ekstra batteri med, når du rejser udenlands. Dette 
gælder også, hvis du tager billeder på kolde steder eller planlægger at 
tage mange billeder.