Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
36
1
Kom
 g
odt
 i
 gang
Isætning af SD-hukommelseskort
Dette kamera bruger et almindeligt tilgængeligt SD-hukommelseskort, 
SDHC-hukommelseskort eller SDXC-hukommelseskort (disse kort 
kaldes herefter SD-hukommelseskort). Optagne billeder og lydfiler 
gemmes på SD-hukommelseskortet, når der er sat et kort i kameraet. De 
gemmes i den indbyggede hukommelse, når der ikke er sat et kort i 
(s.40).
Husk at formatere (initialisere) SD-hukommelseskortet, hvis det er 
ubrugt eller har været anvendt i et andet kamera eller en anden 
digital enhed. Vejledning vedrørende formatering findes i afsnittet 
”Formatering af et SD-hukommelseskort” (s.166
).
• Billedlagringskapaciteten for stillbilleder og videooptagetiden varierer 
afhængigt af SD-hukommelseskortets kapacitet og det valgte antal 
optagepixel (s.39).
• Selvudløserlampen blinker, når der læses data fra 
SD-hukommelseskortet (når data optages eller læses).
Sikkerhedskopiering af data
Kameraet kan muligvis ikke få adgang til data på SD-hukommelseskortet eller i 
den indbyggede hukommelse i tilfælde af en funktionsfejl. Brug en computer 
eller andet udstyr et andet sted for lave backup af vigtige data.