Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
37
1
Kom
 g
odt
 i
 gang
1
Sørg for, at kameraet er slukket, før batteri-/kortdækslet 
åbnes.
Skub batteri-/kortdækslet i pilens retning 1, og vip dækslet op 2.
2
Sæt SD-hukommelseskortet i kortholderen, så 
mærkaten vender mod forsiden af kameraet (siden med 
objektivet).
Skub kortet ind, indtil du hører et klik. Hvis kortet ikke skubbes helt ind, 
bliver data måske ikke optaget korrekt.
3
Luk batteri-/kortdækslet.
Skub batteri-/kortdækslet i modsat retning vist med 1. Når du hører et 
klik, er dækslet korrekt lukket.
1
Sørg for, at kameraet er slukket, før batteri-/kortdækslet 
åbnes.
2
Tag SD-hukommelseskortet ud ved først at skubbe det 
ind i stikket.
Tag kortet ud.
Sådan fjernes SD-hukommelseskortet
SD-hukommelseskort
SD-hukommelseskort
Batteri-/kortdæksel