Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
40
1
Kom
 g
odt
 i
 gang
Tænd og sluk for kameraet
1
Tryk på tænd/sluk-knappen.
Kameraet og skærmen tændes.
Når der tændes for kameraet, åbnes objektivdækslet, og objektivet 
skydes frem.
Følg proceduren på s.42 for at indstille sprog og/eller dato og 
klokkeslæt, hvis skærmbilledet [Language/
u] eller [Datoindstilling] 
vises, når kameraet tændes.
2
Tryk på tænd/sluk-knappen igen.
Skærmen slukkes, objektivet lukkes, og kameraet slukkes.
SD-hukommelseskortet kontrolleres, når 
kameraet tændes, og hukommelsesstatus 
vises.
Kontrol af SD-hukommelseskortet
a
SD-hukommelseskortet er sat i. Billed- og 
lydfiler gemmes på SD-hukommelseskortet.
+
SD-hukommelseskortet er ikke sat i. Billed- og 
lydfiler gemmes i den indbyggede 
hukommelse.
r
Skrivebeskyttelsesknappen på 
SD-hukommelseskortet er i positionen LOCK 
(s.38). 
Der kan ikke optages billeder og lyde.
Tænd/sluk-knap
38
38
38
14:25
14:25
14:25
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
Hukommelsesstatus