Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
41
1
Kom
 g
odt
 i
 gang
Hvis du ønsker at afspille billeder eller lydfiler straks uden at tage 
billeder, kan du tænde kameraet i visningsfunktionen.
1
Tryk på tænd/sluk-knappen, mens du holder 
Q-
knappen nede.
Skærmen tændes med objektivet trukket tilbage, og kameraet tændes 
i visningsfunktion.
Opstart i visningsfunktionen
Tryk på knappen Q, eller tryk udløseren halvt ned for at skifte fra 
visningsfunktion til optagefunktion.
Q
-knap
Tænd/sluk-knap