Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
42
1
Kom
 g
odt
 i
 gang
Standardindstillinger
Skærmbilledet til valg af sprog [Language/
u] vises, når kameraet 
tændes første gang. Gør som beskrevet i ”Indstilling af displaysprog” 
nedenfor for at indstille sproget og som beskrevet i ”Indstilling af 
Indstilling af dato og klokkeslæt” (s.46)
 for at indstille dato og klokkeslæt.
1
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge det viste 
sprog.
Sprog, dato og klokkeslæt kan ændres senere. Nærmere oplysninger fås på de 
følgende sider.
• Følg trinnene i ”Ændring af Skærm sprog” (1s.173) for at ændre sproget.
• Følg trinnene i ”Ændring af Dato og klokkeslæt” (1s.168) for at ændre dato 
og tid.
Indstilling af displaysprog
3-knap
4-vejs-
navigationsknap
4-knap
MENU
A n n u l .
E n g l i s h
Nederlands
Svenska
I t a l i a n o
D a n s k
O K
Deutsch
P o l s k i
Magyar
S u o m i
OK